לא יתקיים תדריך מסודר עקב החג, אלא רק על קו הזינוק בבוקר התחרות.

נותני חסויות


L1 L4 L2 L3
L6 L5